Wednesday , December 7 2022

Zoom (ਕਲਿੱਕ) ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰੋ!!!

Zoom (ਕਲਿੱਕ) ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰੋ!!! 

ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ Cmt ਚ ਹਸ ਲਵੋ ਜੀਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Plzz ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ Req. aa ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਚ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੋ
ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ Cmt ਚ ਹਸ ਲਵੋ ਜੀਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Plzz ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ Req. aa ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਚ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੋ
ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ Cmt ਚ ਹਸ ਲਵੋ ਜੀਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Plzz ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ Req. aa ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਚ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੋ
ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ Cmt ਚ ਹਸ ਲਵੋ ਜੀਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Plzz ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ Req. aa ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਚ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੋ

ਉੱਤਰ :- ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਸ਼ 

ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ