Sunday , October 2 2022

ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਸਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 100 % ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਸਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 100 % ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀਵਰਧਕ ,ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ |

ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ |

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ………………

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ…………………………

watch video

250 ਗ੍ਰਾਮ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਭੁੰਨ ਲਵੋ |

ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੱਲਕਾ ਉਤਾਰ ਲਵੋ |ਇਸ ਵਿਚ 25੦ ਗ੍ਰਾਮ ਭੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਲਵੋ |

ਇਸਦੇ ਦੋ ਚਮਚ ਹਰ-ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਫੱਕੀ ਲਵੋ |ਇਹ ਸਪਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ |

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰ ਰੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ………………………….

25੦ ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਿੱਲਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਓ |

ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸਮਾਨ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀ ਪੀਸੋ |

ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਹਰ-ਰੋਜ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਸਦੀ ਫੱਕੀ ਲਵੋ |40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਵਿਸ਼ੇਸ਼…………………………..

ਜਿੰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਧਾਤ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ-ਰੋਜ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਚੂਰਨ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਨਗੁਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ