Monday , October 18 2021

ਸਵੇਰੇ ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੋਸਟ ਜਰੂਰ……

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਹਿਲਦੇ ਸਮੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਓਥੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ ਉਤਰੋ।

ਇਸ ਘਾਟ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਬੀ 10 ਵਿੱਚੋ 5 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੇਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚ ਨਾ ਜਾਵੋ।ਪੀਸਾਂ ਚ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਅ ਘਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ।

ਆਪ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹਿੱਤ