Monday , December 5 2022

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਕੜਾ’, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ..

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ,ਕੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।

kara

ਇਸ ਮਜਬੂਤ ਕੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ,ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਦੀ ਧਾਤੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

kara

ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਟਿਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ |ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

kara

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੜਾ ਜਰੂਰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ,ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਟਾੱਕਿਸਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਾਇਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

kara

ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋਤਸ਼-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ।ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਾ ਦਵੋ ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੜਾ ਬੰਵਾਓ ,ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ |

kara
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੜਾ ਬੰਵਾਓ |ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ।ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੜੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਹਿਨੋ ।

kara