Sunday , October 2 2022

ਪੱਦ ( ਪੇਟ ਗੈਸ ) ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣੋਂ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਪੱਦ ! ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ |

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਪੱਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ |

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ |ਪਰ ਕਿਉਂ ?

ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ?ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ,ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਪੱਦ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ…………………………

ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ,ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੱਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ |

ਦਰਾਸਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਲਫਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹੀ ਸਲਫਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਇਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਦਬੂ ਇੱਕ ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ |

ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਦ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗੀ |

ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ……………………….

ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੱਦ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ |

ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਾਇਬਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ |