Tuesday , September 27 2022

ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ..

ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇਣਗੇ |

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਤੋਂਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ |ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੋਂਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਟੀ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਤੋਂਦ ਜਾਂ ਪੇਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੇਡੌਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਤਲੀਆਂ ,ਭੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਸਾ ਯੁਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ |

ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਅਤੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ |ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰ ,ਚੌਲ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਕਿਨਕੀ ਇਹ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ |

ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ ,ਬਾਜਰਾ ,ਚਨੇ ਅਤੇ ਮਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ |ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤ-ਗੋਭੀ ਦਾ ਜੂਸ ਜਰੂਰ ਪੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਟਾਬੋਲਿਜਮ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ |

ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ………………………..

– ਛੋਟੀ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਵੋ |ਦੋ ਚਮਚ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ,ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਤੋਂਦ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

– ਆਂਵਲੇ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਚੂਰਨ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਤੋਂਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

– ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |

 

– ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਸਲਾਦ ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਖਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ C ,A ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਕੋਪਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਵਜਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |