Tuesday , November 29 2022

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁਪ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ…

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁਪ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ…

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਪਤਾ ਹੈ ?  ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ,  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਪਸੰਦ, ਕੰਮ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਠੀਕ ਉੰਝ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Blood group types nature

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਠੀਕ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Blood group types nature

ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ — ਟਾਈਪ-ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਮਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Blood group types nature

ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ —  ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

Blood group types nature

ਟਾਈਪ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ — ਟਾਈਪ-ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Blood group types nature

ਏ.ਬੀ. ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ — ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੰਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Blood group types nature

ਟਾਈਪ ਓ — ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Blood group types nature