ਸਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ .

ਸਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ .

‘ਮੂਲ ਮੰਤਰ‘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਹੈ। video – ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੇਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਾਕੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਮੂਲ‘ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ‘ਮੂਲ ਮੰਤਰ‘ ਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਮੂਲ ਮਤਿ‘ (Basic understanding) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਮੂਲਮੰਤਰ‘ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਡਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ (Basic understanding) ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।Image result for mool mantar ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ “ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਜਪੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥“ ਤੱਕ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਲਿਖੇ/ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਪੁ, ਸੋ ਦਰੁ, ਸੋ ਪੁਰਖ, ਸੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਆਦਿ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ “ੴ …ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ” ਤਾਂਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰੰਭ “ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ” ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਜਪੁ’ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? “ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ” ਅਤੇ “ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ” ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜਪੁ’ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜਪੁ’ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ‘੧’ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ‘ਜਪੁ’ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਤਕਰੇ ‘ਚ, “ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ” ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ‘੧’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਪੁ, “ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ” ਅਤੇ “ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ” ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ‘ਜੁਪ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ “ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ‘ਜੁਪ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ‘ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਕ “ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ” ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਰਵੀਂ ਪੌੜੀ (ਪੰਨਾ 285) ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਦਾ ਅਰੰਭ ਜਾਂ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ।
(੧)ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
(੨) ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
(੩) ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
(੪) ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ੴ… ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਤਕ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ੴ… ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ ਉਥੇ ‘ੴ’ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਅਨੰਦੁ, ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ, ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ‘ਜਪੁ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ‘ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਤਾਂਈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ੴ… ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ’ ਤੱਕ ਅਤੇ ‘ਜੁਪ’ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨੰ: 4 ਤੇ ਦਰਜ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ‘ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 524 ਵੇਰਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰ: 1, 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ‘ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਸਤਿ’ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਖ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇ ਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ‘ਗੁਰ’ ਨੂੰ ‘ਸਤਿ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੰ:1, 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ‘ੴ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਜਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦ-ਛੇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ:- ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ‘ਚ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ, ਰਾਗ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮਹਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਾਪੇ ਦੀਆ ਬੀੜਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 1, 14, 347, 462, 475, 489, 527, 537, 557, 595, 711, 728, 795, 859, 1327, 1352, 1353, 1385 ਅਤੇ ਪੰਨਾ 1410 ਪੰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਗ ਅਤੇ ਮਹਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਹੱਥੀ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਛਾਪੇਖ਼ਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਨਾ 94, 151, 660, 696, 719, 721, 876, 975, 984, 989, 1107, 1118, 1125, 1168, 1197, 1254, 1294, 1319 ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 1353 ਉਪਰ ਰਾਗ ਅਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਪੰਨਾ 1353 ਉਪਰ, ਇਕੋ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੧’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ‘ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੫’ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਕਾਈ ਕਾਤਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਜਦ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿੱਤਾ ਕਾਰਾਂ (Professional) ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ, ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਘੱੜ ਦੁੱਘੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਹਤੇ ਥਾਂਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ, ਮੰਗਲ ਨਾਲੋਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ”। (ਬਿਬੇਕ ਬੁਧ, ਪੰਨਾ 28)
ਇਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤਾ ਕਾਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਕਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 14 (ਸਿਰੀਰਾਗ), 696( ਜੈਤਸਰੀ), 719 (ਬੈਰਾੜੀ) 1107 (ਤੁਖਾਰੀ) ਅਤੇy ਪੰਨਾ 1118 (ਕੇਦਾਰਾ) ਉਪਰ ਨਵੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸੰਖੇਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਨਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਦੀਆ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ (696), ਬੈਰਾੜੀ (719), ਤੁਖਾਰੀ (1107) ਅਤੇ ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ (ਪੰਨਾ 1118) ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਅਤੇ ਮਹਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ।
ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਾਤਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 380 ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, “ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਭ੍ਰਮ ਮਹਿ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਧ ਅੰਧ” ॥ ਅਤੇ “ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਮਨਿ ਸੋਈ” ॥ ਦਰਜ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ‘ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫’ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ “ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ”। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਨਾ 345 ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। “ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ” ਅਤੇ “ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ॥ ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਨਿਰਗੁਣੁ ਬੈਲੁ ਹਮਾਰ”॥ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਜੇਹੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਗ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਦ-ਛੇਦ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੇਖੋ video ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ..

ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ Mobile ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ..

ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ

ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ. video – ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹੈ ..ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ..Image result for iphone in rice
Resist the temptation to use a hair dryer or other heat treatment, as this can damage the iPhone’s internal components.
(A few iPhone users advise the use of a non-heated fan, mind you, which at least shouldn’t make things worse, even if we think the below techniques are likely to be more effective.)place iphone with rice

To get moisture out of the iPhone’s interior, you need a desiccant. Many people swear by uncooked rice, advising owners to put their damp iPad or iPhone in a big bowl of the stuff (cover it completely) and leave it there for 48 hours or so.

The rice will absorb the moisture effectively, and most of us have some uncooked rice in our homes (or can get hold of some fairly easily). But it may get dust or even entire grains into the ports. Be warned.

WhatsApp ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ..

WhatsApp ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

 

 

 

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 

 

WhatsApp ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

 

 

Whatsapp ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੀਚਰ android ਅਤੇ iOS ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ group video call ਫ਼ੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, android ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.18.145 ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ iOS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.18.52 ਵਰਜ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। WABetaInfo ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਚਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ group video call ਫ਼ੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, android ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.18.145 ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ

 

 

ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ iOS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.18.52 ਵਰਜ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। WABetaInfo ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਚਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ group video call ਫ਼ੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, android ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.18.145 ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ iOS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.18.52 ਵਰਜ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। WABetaInfo ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਚਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ contact ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ

 

ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ contact ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ contact ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਨੰਬਰ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘Add Participant’ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਇਹ

 

ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਨੰਬਰ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘Add Participant’ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ।
ਨੰਬਰ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘Add Participant’ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ WhatsApp Business App ਮੌਨੇਤਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। WhatsApp ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫ਼ੀਚਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। WhatsApp Business App ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ WhatsApp Business App ਮੌਨੇਤਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। WhatsApp ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫ਼ੀਚਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। WhatsApp Business App ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ WhatsApp Business App ਮੌਨੇਤਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। WhatsApp ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫ਼ੀਚਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। WhatsApp Business App ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।

ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ….

ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ

 

 

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 

 

 

ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ

 

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹੰਡਿਆਇਆ ‘ਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ:ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ।Barnala Town handiaya husband Trouble wife Suicide

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।Barnala Town handiaya husband Trouble wife Suicideਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਿ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

 

 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ NRI ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਗਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ….

ਰਾਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ NRI ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਗਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ……

 

 

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 

 

ਰਾਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ NRI ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਗਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ

 

 

ਟਾਂਡਾ: ਪਿੰਡ ਸਮੇਲਪੁਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ NRI ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ

 

 

ਦਹੇਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਜਵਾਈ ਦਹੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੁਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਾਹਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 2013 ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ

 

 

 

 

ਜਲੰਧਰ : ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਜਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਰੋਸਦਾ ਸੀ ।

Jalandhar woman raped

ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੱਦ ਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
– ਇਤਵਾਰ ਥਾਨਾ – 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਤੀ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
-ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ।

Jalandhar woman raped

ਜੇਠ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਠ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਥਾਨਾ – 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 376 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ , ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 120 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Jalandhar woman raped

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਅਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਮਰੇ ਅਤੇ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਅਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਮਰੇ ਅਤੇ

 

 

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 

 

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਜੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਗਲਪੁਰ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

PunjabKesari

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਸਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ….

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਗਾਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ । ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਖਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੂਰੇ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ । ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇਗਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ………..

ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ,………..

 

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 

 

ਗੁਜਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇਗਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ !

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਨੰਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਨੰਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਵੇਖੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟ..

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਵੇਖੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜੇ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150, 100 ਤੇ 20 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ।


5 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈ।


10 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 ਨਵਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ।

2 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


4 ਨਵਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ।

6 ਨਵਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜੋ ਏਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

7 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

8 ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ।


9 ਨਵਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ।