ਦੇਖੋ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾੜੇ ਦੀ feeling ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ..!! (Video)

ਬੱਸ ਕਲੋਲਾਂ ਈ ਆ, ਚਾਅ ਈ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾ ਹਾ..
ਦੇਖੋ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾੜੇ ਦੀ feeling ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ..!!

ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ
ਵੀਡੀਓ ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਦੇਖੋ

Iss laare nu ta bhot hi chaa lagda dekho video ch kida kahli paiye aa viah karvaon di. Bhot hi funny video aa ha ha..

In this video you ca watch groom stand up before the time. The bride also laughing at the moment. This is very funny video. I hope you like this video. If you like this kindly share this video. Punjabi wedding traditions are a strong reflection of Punjabi culture with ritual, song, dance, food, and dress that have evolved over centuries.

Usually the ceremonies are conducted in Punjabi but the language of the religious portion may vary, such as Gurmukhi for Sikhs, Sanskrit for Hindus and Arabic for Muslims.,

i full hope you like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .